Η Έδρα ΕΠΕ δημιουργήθηκε το 1990 από μηχανικούς για να καλύψει εμπορικά και τεχνικά τον τομέα των σύγχρονων δομικών υλικών.
Εμπορικά γιατί τέτοια υλικά δεν υπήρχαν στην αγορά και τεχνικά γιατί δεν υπήρχε τεχνογνωσία εφαρμογής τους.