ΕΠΩΝΥΜΙΑ           ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ           ΕΔΡΑ ΕΠΕ
ΑΦΜ           095196014
ΔΟΥ           Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.           8
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ           ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ           ΚΥΡΓΙΟΥ 33
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η           30646429000
ΤΗΛΕΦΩΝΟ           2651078866
ΦΑΞ           2651039614
             
             
Ονοματεπώνυμο 
E-mail 
Τηλέφωνο 
Θέμα 
Μήνυμα